Keanekaragaman Flora Di Gunung PapandayanGunung

Keanekaragaman Flora Di Gunung Papandayan

Info Papandayan -Gunung Papandayan termasuk daerah konservasi dan merupakan cagar alam dimana kawasan dan keadaan alamnya mempunyai kekhasan seperti tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya…